گاهی اوقات تنها بودن بهترین راهی است که مغز را از دغدغه های دنیای کسب و کار جدا میکند. اما استراحت کردن بدین شیوه همواره امکان پذیر نیست. مثال در یک خانه شلوغ؛ مخصوصا اگر بچه کوچک حضور داشته باشد به هیچ وجه نمیتوان لحظات تنهایی را تجربه کرد. البته ذکر این نکته هم مهم است که معنی رفتن به غار تنهایی الزاما تنها بودن نیست و مقصود این است که به روشی مناسب، ذهن را از دغدغه های کسب و کار برای لحظاتی آزاد کنیم و با پرداختن به کارهایی دیگر و یا هیچ کار نکردن استراحتی مفید داشته باشیم تا بتوانیم بازگشت بهتری برای پیشرفت شغلی داشته باشیم.
انباری را مرتب کنید
بدین منظور افراد مختلف راه حل های گوناگونی دارند. به عنوان مثال تمیز کردن سبزیجات یا حبوبات، شستن ظروف، مرتب کردن پارکینگ، انباری یا حیاط راه حل های خوبی برای کنار گذاشتن دغدغه های کار است. دقت داشته باشید این قبیل کارها باید بیشتر جنبه فیزیکی و نه فکری داشته باشند. چرا که در طول روز به اندازه کافی از مغزتان کار کشیده اید و حال بهتر است کمی فعالیت فیزیکی داشته باشید. این بهترین نوع استراحت برای کارآفرینان است. هر قدر عضله ها بیشتر درگیر فعالیتهای غیر فکری شوند، خاموش یا همان آرام شدن مغز هم سریعتر پیش میرود.
بر اساس نتایج تحقیقات، آنتراکت (وقفه کوتاهی که در مدت انجام یک کار بلند و طولانی ایجاد میشود) در بهبود عملکرد مغز انسان موثر است. این وقفه ها تمرکز را افزایش میدهند و بهره وری را بالا میبرند. اگرچه معموال مدیریت صحیحی روی آنها انجام نمیشود و برخی افراد وقتی وقفهای را شروع میکنند یادشان میرود یا دیگر قادر نیستند که به متن کار برگردند.
اصول بهره بردن از یک وقفه در کار
از سوی دیگر افراد غرق در کار، فراموش میکنند به خودشان استراحت دهند و یا گاهی اوقات فهرست کاری برخی افراد به اندازهای شلوغ است که فرد باید بی وقفه کار کند تا پروژه یا کار خود را به موقع تحویل دهد. درصورتی که کار بی وقفه، تاثیری در افزایش سرعت ندارد و حتی بهره وری را پایین می آورد. بنابراین وقفه های کوتاه کمک میکنند کارها با سرعت بیشتری انجام شوند.
با این حال اگر بین کارهای خود وقفه های کوتاه دارید اما تفاوتی در بهره وری احساس نمی کنید، احتمالا این کار را به درستی انجام نمیدهید. هنگام آنتراکت یا وقفه باید به طور کامل از کار فاصله بگیرید. به عنوان مثال هنگامی که ناهار میخورید و همزمان ایمیل هایی که از رئیستان دریافت کردید را بررسی میکنید در حال سپری کردن یک وقفه بهره ور نیستید.
وقفه ها زمانی جواب میدهند که فرد از نظر ذهنی به طور کامل از کار فاصله بگیرد. فردی که از آنتراکت بازمیگردد تمرکز بیشتری دارد، خلاق تر است و ایده های جالب تری ارایه میدهد. این فرد دیگر نیازی به حضور در شبکه های اجتماعی ندارد و برای ادامه کار کاملا با انگیزه و آماده است.