می گویند: حکیمی در صحرایی روی شن ها نشسته و در حال مراقبه بود. مردی به او نزدیک شد و گفت مرا به شاگردی بپذیر! حکیم با انگشت خطی راست بر روی شن کشید و گفت: کوتاهش کن. 

مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد. حکیم گفت برو یک سال بعد بیا. یک سال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت کوتاهش کن. مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند. حکیم نپذیرفت و گفت برو یک سال بعد بیا! سال بعد باز حکیم خطی روی شن کشید و از مرد خواست آن را کوتاه کند. مرد این بار گفت: نمیدانم و خواهش کرد پاسخ را بگوید. 

حکیم خطی بلند کنار آن خط کشید و گفت حالا کوتاه شد. 

از این حکایت میتوانیم به این نتیجه برسیم که در بازار رقابت نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست. با رشد و پیشرفت فرد یا کسب و کار، دیگر نیازی به شکست رقبا نیست پس به دیگران کار نداشته باش و کار خودت را انجام بده. اگر فکر میکنید چنین کاری محال است به نمونه های زیر توجه کنید که در عین خاص بودن، بازار قابل توجهی در دنیا برای خودشان فراهم کرده اند:

  • تولید خودروهایی برای افراد بسیار کوتاه قد  
  • تاکسی داری که خودرو خود را مجهز به وای فای رایگان کرده است.  
  • استفاده از خودروهای لوکس در تاکسی تلفنی ها و تاکسی های اینترنتی  
  • رابطه سازی با مشتری و ایجاد تجربه خوب از خرید از هایپر مارکت ها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند بازی سازی gamification یا حضور فعال در شبکه های اجتماعی  
  • حضور همزمان مترو، اتوبوس، تاکسی و حتی دوچرخه در سیستم حمل و نقل درون شهری که هر کدام بازارهای خاص خود را دارند.  
  • تولید گوشی های هوشمند وقتی که مردم اصلا به این محصول احساس نیازی نمیکردند.  
  • توسعه پیام رسان ها روی گوشی های هوشمند که رفع نیازهای ارتباطی مردم را تسهیل کرد.  
  • کسب وکارهای جدیدی که روی نرم افزارهای تلفن های همراه هوشمند محصولی را ارائه می دهند. مثال در حوزه تحویل غذا، نوبت گرفتن از پزشکان و دیگر مواردی که جدیدتر هستند مانند بیوفناوری

کسب و کارهایی که محصوالتی جدید مانند آیس پک ارائه میدهند. واضح است که کدام راهبرد کمک بیشتری برای فروش بیشتر به شما خواهد کرد.

راهبرد اقیانوس آبی: خلق بازار جدید، بی معنی ساختن رقابت، خلق و تعریف فضای جدید، به کارگیری توامان استراتژی تمایز و کاهش هزینه 

راهبرد اقیانوس قرمز: رقابت در بازار فعلی، غلبه بر رقبا، بهره گیری از تقاضای موجود، به کارگیری استراژی تمایز یا هزینه کمتر.