کلیه کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ برای نظم بخشیدن به امور داخلی و انجام بهتر وظایف خود، به برنامه ریزی و آمار نیاز دارند. آمار به عنوان بخشی مهم از نظام مدیریتی هر کسب و کاری، میتواند در زمان مناسب، داده ها و اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران که تصمیم گیرندگان اصلی هر کسب و کاری هستند، قرار دهد. داشتن آمار دقیق و جستجو در ارقام و اطلاعات، کار مدیران را در برنامه ریزی برای آینده آسان تر میکند. در دنیای امروز یکی از شاخص های ارزیابی توسعه یافته بودن کسب وکارها داشتن نظام و فرایند کمی و کیفی آماری است.

بنابراین به عنوان یک مدیر باید همواره تلاش کرد تا از آمار و ارقام مرتبط با کسب و کار مطلع بود. به عنوان مثال دانستن شاخص های آماری مهم مانند حاشیه سود، میزان نقدینگی، آمار کلی کسب و کار، آمار مصرف کنندگان یا مشتریان، شاخص های اقتصادی تاثیرگذار، آمار تولید و فروش و مواردی مشابه از جمله ارقامی هستند که همیشه باید در معرض دید یک مدیر یا حتی فروشنده یک مغازه باشد. به این ترتیب یک مدیر همواره در خصوص وضعیت مالی و عملکرد کسب و کار خود در هر لحظه آگاهی خواهد داشت و تصمیم هایی درست و به موقع خواهد گرفت.

نتایج جالب یک تحقیق بین المللی

علم آمار با ابزارهای گوناگون از جمله گردآوری داده ها، خلاصه کردن داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری نهایی از آنها به ارزیابی و تفسیر نتایج میپردازد. اجازه بدهید به عنوان مثال بخشی از داده هایی کلی کسب و کار را مدنظر قرار داده و تحلیلی مختصر ارایه کنیم تا منظور این بحث با اهمیت، دقیق تر شود. در تحقیقی که موسسه بین المللی راکفلر منتشر کرده است دلیل ترک و مراجعه نکردن یا تماس نگرفتن مجدد مشتری به سازمانها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه جالب آن این گونه بود:

1% مشتری ها مرده اند و دیگر نمیتوانند با ما تماس بگیرند، (مراجعه کنند).

3% مشتری ها دیگر نیازی به خدمات و محصولات ما ندارند.

14% مشتری ها شرکت های جدید دیگری یافته اند و ترجیح میدهند از آنها خرید کنند.

14% مشتری ها از محصولات و خدمات ما ناراضی هستند.

68% مشتری ها احساس بی تفاوتی از کارمندان سازمان ها دریافت کرده اند، (کارکنانی که مهارت های ارتباطی را نمیدانند).

اهمیت ارتباط درست با مشتری را درک کنید

آمار جالبی بود. موافقید؟ 68% از مشتری ها و مخاطبان به دلیل رفتار ما و کارکنان ما دیگر حاضر نیستند به سراغمان بیایند و این آمار نشان دهنده اهمیت فراوان مهارت های ارتباطی کارکنان با مشتریان است. بنابراین اگر قرار است در کسب و کار خودمان رونقی بدهیم بایست به این داده های آماری بیش از پیش توجه داشته باشیم و قبل از هر اقدامی مثال کاهش هزینه های سازمان، برای بهبود مهارت های ارتباطی کارکنان با مشتریان تفکر و تلاش کنیم.