مدیریت زمان تنها با دانستن و آگاهی داشتن از اهمیت آن به درد ما نخواهد خورد. هر مدیر یا فرد علاقمند به موفقیت باید با فنون این شیوه مدیریتی نیز آشنا باشد و از روش های آن به خوبی استفاده کنند. روش هایی که معروف ترین آنها عبارت است از:  

  • به انجام رساندن کارها »Done Things Getting »اثر دکتر دیوید آلن که به اختصار روش GTD نامیده میشود.
  • ماتریس آیزنهاور - ماتریس فوری، مهم  
  • روش پومودورو  
  • روش بودجه زمانی صفر  
  • روش نقاط تجمعی 

یادمان نرود زمان دارایی ارزشمندی است که نمی توان از خرج شدنش جلوگیری کرد و فقط می توان آن را با تبدیل به دانش، مهارت و تجارب شایسته پس انداز کرد.

یکی از معروف ترین روش ها عبارت است از ماتریس آیزنهاور (ماتریس فوری، مهم). برای استفاده از این ماتریکس تمام فعالیت ها و پروژه هایی را که احساس می کنید باید انجام دهید فهرست کنید. سعی کنید تمام چیزهایی که وقت شما را در محل کار می گیرند، در فهرست خود بگنجانید. سپس از راهکارهای شرح داده شده در عکس زیر برای برنامه ریزی فعالیت های خود استفاده کنید.

مهم اما نه فوری (خانه آرامش و موفقیت)
فوری و مهم (خانه استرسها و اضطرابها)
نه مهم و نه فوری (خانه روزمرگی ها)
فوری اما نه مهم (خانه ای برای دیگران)

در ابتدا باید روی انجام کارهای فوری و مهم تمرکز کرد. سپس برای انجام کارای مهم و نه فوری برنامه ریزی شود. در قدم بعدی باید کارهای فوری و نه مهم را به دیگران محول کرد و کارهای نه مهم و نه فوری را هم نباید انجام داد