پس از اینکه شغل های سازمان را تعریف کردید و قبل از اینکه به استخدام افراد مورد نظر بپردازید باید چند گام طی شود تا بتوان گفت فرآیند استخدام به درستی طی شده است. این گام ها عبارتند از:

 • تعیین نیازمندیهای استخدام: در این گام، شرکت باید نیازمندیهای استخدام خود را مشخص کند، این شامل تعداد و نوع متقاضیان شغل، تاریخ شروع کار، مدت زمان استخدام و سایر جزئیات است.
 • تعیین روش استخدام: در این گام، شرکت باید روش استخدام مناسب برای شغل مورد نظر خود را مشخص کند، این شامل روش‌هایی مانند مصاحبه، آزمون کاری و سایر روش‌های انتخاب مناسب متقاضیان است.
 • تبلیغات و جذب متقاضیان شغل: در این گام، شرکت باید به دنبال متقاضیان شغل بگردد. این شامل استفاده از آگهی‌های استخدام، شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های استخدام و روش‌های دیگر برای جذب متقاضیان شغل است.
 • انتخاب متقاضیان شغل: در این گام، شرکت باید متقاضیان شغل را بررسی کند و بهترین فرد را انتخاب کند. این شامل بررسی رزومه، مصاحبه، آزمون کاری و سایر جزئیات است.
 • بررسی مراجع: در این گام، شرکت باید مراجع متقاضیان شغل را بررسی کند تا اطمینان حاصل کند که متقاضیان شغل مورد نظر در گذشته به خوبی عمل کرده‌اند و از شخصیت‌شان رضایت دارند.
 • پیشنهاد شغل: در این گام، شرکت باید به متقاضیان شغل پیشنهاد شغل بدهد و شرایط استخدام، حقوق و مزایا و سایر جزئیات را مشخص کند.
 • معرفی و آموزش: در این گام، شرکت باید متقاضیان شغل را به بخش‌ها و شخصیت‌های مربوطه معرفی کرده و آموزش‌های لازم برای شروع کار را به آن‌ها ارائه دهد. این شامل معرفی به فرآیندها، سیاست‌ها، استانداردها و سایر جزئیات است.
 • ارزیابی عملکرد برای دوره آزمایشی: در این گام، شرکت باید عملکرد متقاضیان شغل را پس از شروع کار ارزیابی کند و در صورت نیاز، اصلاحات و بهبودهای لازم را انجام دهد.

روش های ارزیابی برای استخدام

برای استخدام، چندین روش متداول وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. در زیر، چند روش اصلی برای استخدام را معرفی می‌کنم:

 1. ارزیابی رزومه: در این روش، متقاضیان شغل رزومه خود را به کارفرما ارسال می‌کنند و کارفرما با بررسی رزومه‌ها افرادی که شایستگی‌های مورد نیاز را دارند را انتخاب می‌کند و آن‌ها را برای مصاحبه دعوت می‌کند.
 2. مصاحبه حضوری: در این روش، متقاضیان شغل به محل کارفرما دعوت شده و در مصاحبه با شخصیت‌های مربوطه شرکت می‌کنند. در این روش، علاوه بر بررسی مهارت‌ها و شایستگی‌ها، میزان تطابق فرد با فرهنگ و مقادیر شرکت نیز ارزیابی می‌شود.
 3. آزمون کاری حضوری یا آنلاین: در این روش، متقاضیان شغل باید یک آزمون کاری را انجام دهند تا نشان دهند که مهارت‌های لازم برای انجام کار را دارا هستند.
 4. مصاحبه تلفنی یا تصویری: در این روش، متقاضیان شغل با شخصیت‌های مربوطه شرکت در یک مصاحبه تلفنی شرکت می‌کنند. در این روش، می‌توان با هزینه کمتر، اولین بررسی‌های اولیه را انجام داد.
 5. مصاحبه گروهی: در این روش، چند نفر از متقاضیان شغل در یک جلسه گروهی شرکت می‌کنند و با یکدیگر و شخصیت‌های مربوطه شرکت مصاحبه می‌کنند. این روش برای ارزیابی مهارت‌های اجتماعی و تعاملی متقاضیان شغل بسیار مفید است.

هر روشی مزایا و معایب خود را دارد و بسته به نیاز شرکت و شغل مورد نظر، یک یا چند روش می‌تواند مناسب باشد.

روش های سنجش شایستگی های فردی

روش‌هایی برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌های فردی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای انتخاب بهترین فرد برای شغل مورد نظر استفاده کنید. برخی از روش‌های موثر برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌های فردی عبارتند از:

 • تست‌های کارشناسی: این تست‌ها برای ارزیابی توانایی‌های فردی مانند مهارت‌های ارتباطی، تحلیلی، منطقی و غیره استفاده می‌شوند.
 • آزمون روانشناسی: این تست‌ها برای بررسی ویژگی‌های شخصیتی فرد مانند رفتارهای اجتماعی، اعتماد به نفس، تحمل فشار و غیره استفاده می‌شوند. 
 • مصاحبه‌های شغلی: در این مصاحبه‌ها، سوالات مرتبط با شغل و تجربیات کاری فرد پرسیده می‌شود تا میزان توانایی فرد در انجام شغل مورد نظر ارزیابی شود.
 • ارزیابی مهارت‌های عملی: در این روش، فرد به انجام یک یا چند وظیفه در شغل مورد نظر دعوت می‌شود تا مهارت‌های عملی خود را نشان دهد.
 • بررسی تجربیات کاری: در این روش، تجربیات کاری فرد در شغل‌های قبلی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان تجربه و مهارت‌های فرد در زمینه شغل مورد نظر ارزیابی شود.

در نهایت، برای بهترین انتخاب فرد برای شغل مورد نظر، می‌توانید از ترکیبی از این روش‌ها استفاده کنید تا به یک ارزیابی دقیق و جامع از توانایی‌ها و مهارت‌های فردی برسید.