سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی (Integrated management system :IMS) شامل چندین استاندارد مدیریتی است که هر یک به زمینه‌های خاصی از مدیریت تمرکز دارند. در زیر به برخی از این استانداردها اشاره می‌کنم:

۱. استاندارد ISO 9001: این استاندارد به مدیریت کیفیت در سازمان‌ها می‌پردازد و شامل الزاماتی است که سازمان‌ها باید برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود رعایت کنند.

۲. استاندارد ISO 14001: این استاندارد به مدیریت محیط زیست در سازمان‌ها می‌پردازد و الزاماتی را تعیین می‌کند که سازمان‌ها باید برای کاهش تأثیرات محیطی فعالیت‌های خود رعایت کنند.

۳. استاندارد ISO 45001: این استاندارد به مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان‌ها می‌پردازد و الزاماتی را تعیین می‌کند که سازمان‌ها باید برای کاهش خطرات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی فعالیت‌های خود را انجام دهند.

۴. استاندارد ISO 50001: این استاندارد به مدیریت انرژی در سازمان‌ها می‌پردازد و الزاماتی را تعیین می‌کند که سازمان‌ها باید برای بهبود کارایی انرژی خود از روش‌های مدیریت انرژی استفاده کنند.

5. استاندارد 27001 یا ISO/IEC 27001: این استاندارد، یک استاندارد بین‌المللی مدیریت امنیت اطلاعات است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) و کمیته بین‌المللی الکتروتکنیکی (IEC) توسعه داده شده است و راهنمایی برای پیاده‌سازی، پایش، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‌ها است.

6. استاندارد ISO 55001: این استاندارد، یک استاندارد بین‌المللی مدیریت دارایی‌ها است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) توسعه داده شده است. این استاندارد شامل الزامات و رویه‌هایی است که برای مدیریت دارایی‌های سازمان‌ها، از جمله تجهیزات، ساختار سازمانی، سرمایه‌های فکری و همچنین دارایی‌های مالی، تعریف شده است.

با توجه به اینکه هر یک از این استانداردها به زمینه‌های خاصی از مدیریت تمرکز دارند، در سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی از ترکیب این استانداردها استفاده می‌شود تا به مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی در یک سیستم یکپارچه پرداخته شود.

سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی (IMS) برای تمامی صنایع از جمله تولیدی، خدماتی، ارتباطاتی، فناوری اطلاعات، سلامت، حمل و نقل و ساختمانی مناسب است. هر صنعتی که با فعالیت‌های مختلفی از جمله تولید، خدمات، پشتیبانی، توزیع، بازاریابی و ... سر و کار دارد، به یک سیستم مدیریت یکپارچه نیاز دارد تا بتواند مدیریت بهتری برای کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت انرژی انجام دهد.

با استفاده از IMS، سازمان‌ها می‌توانند بهبود کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌ها، بهبود بهره‌وری و افزایش رضایت مشتریان خود را به دست آورند. بنابراین، IMS به اندازه‌ای که سازمان‌ها بخواهند بهره‌وری و بهبود کیفیت خود را افزایش دهند، مفید است و در تمامی صنایع قابل اجرا است.

مزایای IMS برای سازمان ها

سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی (IMS) برای سازمان‌ها مزایای متعددی دارد. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنم:

۱. کاهش هزینه‌ها: با اجرای یک سیستم مدیریتی یکپارچه، سازمان‌ها می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهند. به جای اینکه برای مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی از سیستم‌های مجزا استفاده کنند، از یک سیستم یکپارچه بهره می‌برند که بهبود کارایی و کاهش هزینه را در پی دارد.

۲. بهبود کیفیت: سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از یک سیستم مدیریتی یکپارچه، به بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود بپردازند. سازمان‌ها می‌توانند داده‌های مربوط به کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی را در یک سیستم مدیریتی مشترک جمع آوری کنند و از آن‌ها برای بهبود کیفیت استفاده کنند.

۳. افزایش رضایت مشتریان: سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش داده و در نتیجه رضایت مشتریان را افزایش دهند.

۴. کاهش خطرات: با اجرای سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی، سازمان‌ها می‌توانند خطرات مرتبط با کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی را کاهش داده و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند.

۵. افزایش بهره‌وری: با استفاده از یک سیستم مدیریتی یکپارچه، سازمان‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش داده و فرآیندهای خود را بهبود بخشند. در واقع، سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای خود را بهبود بخشند و با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، سودآوری خود را افزایش دهند.

صدور گواهینامه

سازمان‌ها می‌توانند با پیاده‌سازی و اجرای موفق سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی (IMS)، گواهینامه‌های مختلفی را از سازمان‌های معتبر مانند سازمان‌های صدور گواهینامه مانند TÜV، SGS و ... دریافت کنند.

به عنوان مثال، سازمان‌هایی که IMS را پیاده‌سازی کرده‌اند، می‌توانند گواهینامه‌هایی مانند ISO 9001:2015 برای مدیریت کیفیت، ISO 14001:2015 برای مدیریت محیط زیست، ISO 45001:2018 برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ISO 50001:2018 برای مدیریت انرژی دریافت کنند. این گواهینامه‌ها نشان دهنده این است که سازمان به تعهدات خود در زمینه‌های مختلف مدیریتی پایبند است و در حال بهبود مستمر عملکرد خود است.

دریافت گواهینامه‌های مختلف IMS، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اعتماد مشتریان و بازار را به خود جلب کنند و همچنین افزایش بهره‌وری و بهبود کارایی خود را از طریق اجرای بهتر فرآیندها و کنترل بهتر ریسک‌های مختلف به دست آورند.

هر استاندارد مدیریتی یک سیستم مدیریت مجزا را معرفی می‌کند و به همین دلیل، برای هر استاندارد نیاز به یک گواهینامه جداگانه وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر یک سازمان بخواهد برای پیاده‌سازی چندین استاندارد مدیریتی مانند ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 گواهینامه دریافت کند، باید برای هر یک از این استانداردها گواهینامه جداگانه دریافت کند.

اما با وجود این، سیستم مدیریت یکپارچه صنعتی (IMS) می‌تواند به عنوان یک چارچوب مشترک برای پیاده‌سازی چندین سیستم مدیریت مد نظر استفاده شود. با اجرای IMS، سازمان می‌تواند برای پیاده‌سازی استانداردهای مختلف مدیریتی که نیاز به هماهنگی دارند، از جمله مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت انرژی، از یک چارچوب مشترک استفاده کند. این کار می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تکرار در فرآیندهای مدیریتی کمک کند و همچنین زمان و انرژی کارکنان را برای پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی مختلف کاهش دهد.

بنابراین، تفاوت اصلی بین گواهینامه جداگانه گرفتن برای هر استاندارد و پیاده‌سازی IMS در این است که در گواهینامه جداگانه، سازمان برای هر استاندارد مدیریتی، نیاز به گواهینامه جداگانه دارد، در حالی که با پیاده‌سازی IMS، سازمان می‌تواند از یک چارچوب مشترک برای پیاده‌سازی استانداردهای مختلف مدیریتی استفاده کند و نیازی به گواهینامه جداگانه برای هر استاندارد ندارد.