روش مصاحبه، یکی از رایج‌ترین روش‌های استخدام و ارزیابی نیروی انسانی است. این روش برای بررسی مهارت‌ها، شایستگی‌ها، تجربیات و سایر ویژگی‌های مرتبط با متقاضیان شغل استفاده می‌شود. روش مصاحبه در ارزیابی و استخدام نیروی انسانی دارای مزایا و نقاط قوتی است. در زیر، به برخی از موارد قوت این روش اشاره می‌کنم:

 • ارتباط مستقیم: مصاحبه به مصاحبه‌کننده فرصتی می‌دهد تا به طور مستقیم با متقاضی شغل در ارتباط باشد. این امر به اطلاعات بیشتر درباره فرد، شخصیت، مهارت‌ها و تجربیات آن افراد کمک می‌کند.
 • ارزیابی فردی: مصاحبه به ارزیابی توانایی‌های فردی متقاضی شغل کمک می‌کند. با ارزیابی عملکرد و پاسخ‌های فرد به سوالات، می‌توان بهترین شخص را برای شغل مربوطه انتخاب کرد.
 • بررسی توانایی‌های مکالمه و ارتباط: مصاحبه به ارزیابی توانایی‌های مکالمه، مهارت‌های ارتباطی و قدرت بیان فرد کمک می‌کند. این مهارت‌ها برای بسیاری از شغل‌ها بسیار حائز اهمیت است. 
 • تصحیح پرسش ها: در صورت بروز ابهام در پاسخ‌ها یا نیاز به توضیحات بیشتر، مصاحبه‌کننده می‌تواند پرسشها را تصحیح یا تغییر دهد و دریافت پاسخ صحیح و کامل را تضمین کند. 
 • انعطاف‌پذیری: روش مصاحبه انعطاف‌پذیری بالایی دارد و می‌تواند به شرایط خاص و نیازهای سازمانی و شغلی سازگار شود. مصاحبه‌کننده می‌تواند سوالات و مجموعه مهارت‌هایی را که مورد توجه است، به دلخواه تنظیم کند. 
 • ارزیابی عوامل فردی: مصاحبه به مصاحبه‌کننده امکان می‌دهد عواملی مانند قدرت تفکر، خلاقیت، قدرت تصمیم‌گیری و میزان تطابق با فرهنگ سازمانی را ارزیابی کند. 
 • ارتباط انسانی و انگیزش: مصاحبه می‌تواند برای متقاضیان شغل انگیزه‌بخش باشد و باعث شود احساس کنند که به شخصیت و توانایی‌هایشان توجه می‌شود، این موضوع می‌تواند روحیه و انگیزه فرد را برای عضویت در سازمان افزایش دهد.

با این حال، روش مصاحبه دارای معایب و نقاط ضعفی قابل توجهی نیز هست که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم:

 • تأثیر تعامل فردی: در مصاحبه، عوامل تعامل فردی می‌توانند بر ارزیابی تأثیر بگذارند. ممکن است افرادی که در ارزیابی حضور دارند، تمایلات و دیدگاه‌های شخصی خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند و این می‌تواند به تحیز و ناعادلانه بودن فرآیند منجر شود.
 • تأثیر عوامل غیرمرتبط: در برخی موارد، ممکن است مصاحبه‌گران به عوامل غیرمرتبطی مانند ظاهر فرد، جنسیت، نژاد و سن توجه کنند که نباید در فرآیند ارزیابی تأثیرگذار باشند.
 • محدودیت زمانی: مصاحبه‌ها معمولاً محدود به یک زمان مشخص هستند و ممکن است نتوان تمامی جنبه‌های مهم و مورد نیاز برای ارزیابی یک فرد را در آن زمان کاوش کرد. این محدودیت زمانی می‌تواند باعث عدم دقت و کمبود اطلاعات درباره متقاضی شغل شود.
 • مدارا و تعامل محدود: ممکن است فرد مصاحبه شونده، برخی از مهارت‌ها و توانایی‌های خود را در محیط مصاحبه به خوبی نشان ندهد. این می‌تواند به عدم انعکاس دقیق توانایی‌ها و عملکرد واقعی فرد منتهی شود.
 • ناپایداری سوالات: مصاحبه‌گران ممکن است سوالات متفاوتی به افراد متقاضی مطرح کنند و به همین دلیل، قابلیت ارزیابی مقایسه‌پذیر بین متقاضیان ممکن است کاسته شود.
 • معایب تفسیر: تفسیر و ارزیابی پاسخ‌ها نیز ممکن است با توجه به دیدگاه و تجربه مصاحبه‌گر تفاوت نشان دهد. این می‌تواند منجر به ارزیابی ناعادلانه و نادقیق شود.

با توجه به این معایب و نقاط ضعف، برخی سازمان‌ها ممکن است از روش‌های مکملی مانند:

 • ارزیابی مهارت های عملی
 • مطالعه موردی
 • ارزیابی فنی
 • مصاحبه گروهی
 • آزمون های شغلی
 • ارزیابی مدارک و مراجع
 • آزمون های شخصیت شناسی
 • مصاحبه ساختارمند
 • ارزیابی چند زمینه ای

برای کمک به تکمیل تصویر کامل‌تری از متقاضیان استفاده کنند. این روش‌ها می‌توانند به کمک بهبود ارزیابی و کاهش محدودیت‌های مصاحبه کمک کنند.