آموزش بدو استخدام به مجموعه فعالیت‌های آموزشی گفته می‌شود که در ابتدای استخدام یک کارمند جدید در یک سازمان یا شرکت، برای آشنایی کامل با محیط کاری، فرآیندها، فعالیت‌ها و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام کارهای مربوط به پست شغلی او، برگزار می‌شود.
در آموزش بدو استخدام، کارمند جدید با سازمان، ساختار سازمانی، مهارت‌های وظیفه‌ای، ارتباطات، فرآیندها، فناوری‌های استفاده شده در سازمان و مسئولیت‌های خود آشنا می‌شود. همچنین، اهمیت کار گروهی، ارتباطات فردی و گروهی، مدیریت زمان و اولویت‌بندی کارها و مهارت‌های ارتباطی نیز در این آموزش‌ها بیان می‌شود.
در برخی سازمان‌ها، آموزش بدو استخدام شامل دوره‌های آموزشی مختلفی مانند دوره‌های آموزشی حرفه‌ای، دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات، دوره‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی و رهبری، دوره‌های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و غیره است.
هدف از آموزش بدو استخدام، ارتقای دانش و مهارت‌های کارمند جدید، بهبود عملکرد و کیفیت کار، افزایش رضایتمندی کارمندان و بهبود کارایی و بهره‌وری سازمان است.

در آموزش بدو استخدام، موارد زیر باید حتماً پوشش داده شوند:

1- آشنایی با سازمان، قوانین و فرآیندهای کاری: برای شروع کار بهتر، کارمند جدید باید با ساختار سازمانی، قوانین و فرآیندهای کاری سازمان، اصول و روش های مربوط به حوزه کاری، سیاست‌های مدیریتی، محرمانگی، حریم خصوصی و امور مالی و فرهنگ سازمانی آشنا شود.

2- آموزش مهارت‌های وظیفه‌ای: به عنوان کارمند جدید، شما باید با مهارت‌های وظیفه‌ای مورد نیاز برای انجام کارهای پست شغلی خود آشنا شوید.

3- آموزش مهارت‌های ارتباطی: مهارت‌های ارتباطی برای یک کارمند جدید بسیار مهم است. آموزش مهارت‌های ارتباطی، شامل مهارت‌های گفتاری، نوشتاری، گوش دادن فعال و ارتباط برقرار کردن با همکاران و مدیران است.

4- آموزش کار گروهی: در بسیاری از سازمان‌ها، کار تیمی بسیار مهم است. بنابراین، آموزش کار گروهی و همکاری با همکاران، از جمله مواردی است که در آموزش بدو استخدام باید پوشش داده شود.

5- آموزش فناوری‌های مورد استفاده در سازمان: دانش فنی در حوزه فناوری‌های مورد استفاده در سازمان، برای یک کارمند جدید بسیار مهم است. برای مثال، نحوه استفاده از سامانه های مختلف، نحوه استفاده از نرم‌افزارها، و مواردی از این دست باید در آموزش بدو استخدام پوشش داده شود.

6- آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای: آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای کارمندان جدید بسیار مهم است. در این آموزش‌ها، مواردی مانند استفاده از تجهیزات ایمنی، رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای و مواردی از این دست باید پوشش داده شود.

7- آموزش زبان خارجی: زبان های خارجی مانند انگلیسی، عربی و ... در ایران کاربرد بیشتری دارد و ممکن است آموزش های بدو استخدام را شامل شود، به ویژه اگر زبان خارجی جزء نیازهای شغلی در شرکت باشد.

8- معرفی به همکاران و سازمان: در این بخش، کارمند جدید با همکاران و بخش های مختلف سازمان آشنا می‌شود؛ به عنوان مثال، با مدیران، همکاران دیگر، واحدهای مختلف شرکت، سازمان‌های مرتبط و دیگر امکانات رفاهی یا ضروری سازمان.

9- توضیح در مورد فرصت‌های رشد و پیشرفت شغلی: در این بخش، کارمند جدید با چگونگی فرصت‌های رشد و پیشرفت شغلی در شرکت آشنا می‌شود؛ به عنوان مثال، الزامات طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر فرصت‌های پیشرفت و ارتقا، آموزش‌های حرفه‌ای.

با توجه به اینکه دامنه آموزش های بدو استخدام متنوع هست و احتمال از قلم افتادن برخی از آنها می رود خوبست یک فرم برای یادآوری و ثبت این آموزش ها طراحی شود. با استفاده از فرم طراحی شده به خوبی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که اطلاعات و موارد ضروری برای آموزش کارمند جدید در شرکت شما در دسترس هستند و هیچ چیزی از فراموش نمی شود و البته که این فرم بهتر است به شکل الکترونیک در دسترس باشد و فرایند لازم برای آن نیز در سامانه مدیریتی سازمان لحاظ شده باشد و یک نسخه از سابقه آن نیز در پرونده همکار جدید ثبت شود.