یک هویت بصری موفق برای یک سازمان شامل مجموعه‌ای از عناصر بصری است که هدف آن ایجاد تشخیص و شناخت برای سازمان است. بنابراین، ارکانی که باید در یک هویت بصری سازمان مورد نظر در نظر گرفته شوند عبارتند از:
1. لوگو: یک نماد گرافیکی که به عنوان علامت تجاری سازمان استفاده می‌شود و هدف از آن ایجاد تشخیص برای سازمان است.
2. رنگ‌ها: یک پالت رنگی که به عنوان رنگ‌های اصلی سازمان استفاده می‌شود و مناسب با موضوعات و محتوای سازمان باید انتخاب شود.
3. قلم‌ها: یک مجموعه از قلم‌هایی که به عنوان قلم‌های اصلی سازمان استفاده می‌شوند و به محتوای سازمان ارتباط مستقیم دارند.
4. الگوهای طراحی: یک مجموعه از الگوهای طراحی که برای تولید مواد تبلیغاتی و ارتباطی سازمان استفاده می‌شود و به عنوان دستورالعمل‌های طراحی برای رسانه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
5. تصاویر و ویدئوها: یک مجموعه از تصاویر و ویدئوهایی که با هویت بصری سازمان سازگاری دارند و برای تولید مواد تبلیغاتی و ارتباطی سازمان استفاده می‌شوند.
6. تعریف استایل: یک سند تعریف شده که شامل دستورالعمل‌هایی برای استفاده از عناصر بصری سازمان است و به منظور حفظ و حفظ هماهنگی در تمامی مواد تولیدی سازمان استفاده می‌شود.
با توجه به اینکه هویت بصری یک سازمان باید به شکل مناسبی با پویایی‌های داخلی و خارجی سازمان هماهنگ باشد، لازم است که هویت بصری به صورتی طراحی شود که بتواند با تغییرات در بازار و درون سازمان هماهنگ باشد و به روز شود.

طراحی هویت بصری

طراحی هویت بصری یک فرآیند چند مرحله‌ای است که شامل گام‌های زیر می‌شود:
1. تحلیل نیازها: در این مرحله، نیازهای سازمان و مخاطبین آن بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که هویت بصری باید به چه شکلی طراحی و پیاده‌سازی شود.
2. پژوهش و تحلیل رقبا: در این مرحله، هویت بصری رقبا بررسی شده و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی می‌شود تا بتوان هویت بصری سازمان را بهبود بخشید و از آن بهره برد.
3. تعیین استراتژی: در این مرحله، استراتژی طراحی هویت بصری تعیین می‌شود. این شامل تعیین ماموریت و اهداف هویت بصری، تعیین ارکان هویت بصری و تعیین راهبردهای طراحی و اجرای هویت بصری است.
4. طراحی لوگو: در این مرحله، لوگوی سازمان طراحی می‌شود. این شامل انتخاب رنگ‌ها، قلم‌ها و الگوهای طراحی است.
5. طراحی دستورالعمل‌های هویت بصری: در این مرحله، دستورالعمل‌هایی برای استفاده از عناصر هویت بصری تعریف می‌شود. این شامل راهنمای استفاده از لوگو، رنگ‌ها، قلم‌ها و الگوهای طراحی است.
6. اجرای هویت بصری: در این مرحله، هویت بصری در تمامی مواد تبلیغاتی و ارتباطی سازمان به کار می‌رود. این شامل استفاده از هویت بصری در وب‌سایت، کاتالوگ‌ها، کارت‌های ویزیت و سایر مواد تبلیغاتی سازمان است.
7. نظارت و بروزرسانی: در نهایت، باید نظارت بر هویت بصری داشته شده و در صورت نیاز به بروزرسانی، تغییرات لازم اعمال شود.
این مراحل با توجه به نیازهای سازمان و شرایط محیطی متفاوتی که ممکن است برای هر سازمان متفاوت باشد، ممکن است تغییر کند.

تخصص های لازم برای طراحی هویت بصری یک ویژند

طراحی هویت بصری یک فرآیند تخصصی است و برای انجام آن نیاز به تخصص‌های مختلفی دارید. برای طراحی هویت بصری، نیاز به تخصص‌های زیر است:
1. طراح گرافیک: طراح گرافیک نقش کلیدی در طراحی هویت بصری دارد. آنها باید توانایی طراحی لوگو، انتخاب رنگ‌ها، طراحی الگوهای طراحی و انتخاب قلم‌های مناسب را داشته باشند.
2. متخصص رنگ: متخصص رنگ باید توانایی انتخاب رنگ‌هایی که با موضوع و محتوای سازمان سازگاری دارند را داشته باشد.
3. تحقیق‌گر بازار: تحقیق‌گر بازار باید بتواند بازار هدف سازمان را بررسی کند و نیازهای آنها را درک کند تا بتواند هویت بصری را به شکلی طراحی کند که با مخاطبان سازمان هماهنگ باشد.
4. متخصص رسانه: متخصص رسانه باید توانایی ارزیابی ابزارهای تبلیغاتی مختلف و انتخاب روش‌هایی که با هویت بصری سازمان سازگاری دارند را داشته باشد.
5. تحلیل‌گر داده: تحلیل‌گر داده باید توانایی تحلیل داده‌های مربوط به استفاده از هویت بصری در مواد تبلیغاتی و ارتباطی سازمان را داشته باشد تا بتواند بهبودهای لازم را در هویت بصری اعمال کند.
در کل، برای طراحی هویت بصری، نیاز به تخصص‌های مختلفی است که با همکاری و هماهنگی با یکدیگر می‌توان هویت بصری مناسبی برای سازمان طراحی کرد.

بیان یک نمونه
هویت بصری شرکت Apple

هویت بصری شرکت Apple بر اساس سادگی و کم حجمی طراحی شده است. لوگوی شرکت شامل یک سیب با شکلی ساده و رنگ سیاه است که در اکثر محصولات شرکت به کار می‌رود. همچنین، استفاده از ترکیب رنگ‌های سفید و سیاه در سایر مواد تبلیغاتی و ارتباطی شرکت، احساس سادگی و شیکی به کاربران می‌دهد.